W dniach 20 – 22 września 2023 r. uczniowie klas drugich w ramach programu „Poznaj Polskę” zwiedzali Warszawę.


 

W klasach drugich i pierwszych odbył się konkurs związany z obchodani Europejskiego Dnia Języków. Przez cały tydzień poprzedzający święto uczniowie mieli okazję zaznajomić się z powitaniami w różnych językach ( wystawa przy wejści do szkoły). Na lekcjiach rozwiązywali uiz internetowy z tym związany. W śród klas pierwszych najlepszy wynik osiągnęła klasa 1e - 1092p. Najlepszą klasą drugą okazała się klasa 2b z wynikiem 1474.

Gratulujemy :)

  

 

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w Akcji Sprzątania świata.

W dniach 11 i 13 września 2023, w obu budynkach szkoły odbyła się próbna ewakuacja. Po sygnale dźwiękowym w postaci 4 długich dzwonków, uczniowie wraz z nauczycielami opuścili szkołę i udali się na miejsce zbiórki, czyli boisko szkolne – w klasach 0 -III i przed szkołą klasy IV - VIII. Ewakuację prowadziły panie Dyrektor – w klasach IV – VIII pani Ewa Zawistowska, a klasach 0 – III pani Barbara Cylwik.