Nasza szkoła przystąpiła do konkursu Biblioteka przyjazna uczniowi XXXI edycja.  Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 kwietnia 2021 r. do 15 listopada 2021 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikat „BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI” . Regulamin konkursu zakłada przeprowadzenie 10 różnych zadań. Jednym z nich będzie przeprowadzona we współpracy ze świetlicą szkolną klas IV – VIII ankieta na temat czytelnictwa uczniów „Czy czytanie jest trendy?”. Uczniowie klas I – III już brali udział w cieszącym się dużym zainteresowaniem konkursie z motywem przewodnim: „Moja ulubiona Pani z biblioteki”. Planowane są też inne działania i konkursy: recytatorski, czytelniczy oraz zajęcia o katalogach biblioteki szkolnej.  Wszystkie zadania zostaną ocenione przez jury. Celem konkursu "Biblioteka przyjazna uczniowi" jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce czytelnictwa.

Marzanna Szumkowska, Walentyna Litwin – nauczyciele bibliotekarze