Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż Komisja Rekrutacyjno -Kwalifikacyjna powołana w Szkole Podstawowej imienia H. Sienkiewicza zakończyła pracę. W związku z tym ogłaszam listy uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz do klas I w roku szkolnym 2020/2021. Lista przyjętych uczniów oraz przydział do poszczególnych oddziałów klas I oraz do klas IV w związku z utworzonym oddziałem sportowym na rok szkolny 2020/2021 znajduje się przy wejściu do placówki szkoły.

Dyrektor szkoły