Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną będzie można odbierać od 31 lipca 2020 r. (piątek) od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 26a. 

Dyrektor szkoły