W zakładce Tygodniowy rozkład lekcji/ Rozkład zajęć... umieszczony jest plan lekcji  dla kl. 1-8 i nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2023/2024. W klasach 1a, 1e, 2a, 2e, 4b, 7c i 7d na czerwono są zaznaczone zmiany w planie.

Dyrektor szkoły