W ostatnim dniu  przed feriami uczniowie klasy 5a i 5b spotkali się ze znawcą lokalnej historii  i prezesem Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” – panem Grzegorzem Krysiewiczem. Okazją do tej niezwykłej lekcji historii i patriotyzmu  była 161. rocznica wybuchu powstania styczniowego, ważnego wydarzenia w dziejach Polski i naszej miejscowości.    

Pan Grzegorz Krysiewicz bardzo obrazowo  przedstawił przyczyny i okoliczności utraty przez Polskę niepodległości. Zapoznał uczniów z tłem historycznym powstania styczniowego,  jego  przebiegiem  na  Podlasiu  i  w  Choroszczy oraz opisał represje popowstaniowe, w ramach których wielu patriotów straciło życie, zostało zesłanych na Syberię lub ich majątki uległy konfiskacie.  Wskazał też miejsca w najbliższej okolicy upamiętniające powstańców.

Pan Grzegorz Krysiewicz jest również kolekcjonerem broni. Na spotkaniu z uczniami zaprezentował część swoich zbiorów: broń palną, broń białą, amunicję i kosy używane przez powstańców styczniowych. Uczniowie mogli z bliska  przyjrzeć  się pistoletom, szablom i  porównać różne  kosy, którymi walczyli kosynierzy.  Mogli też wziąć do ręki te eksponaty i zadumać się nad okrucieństwem każdej walki i tymi, którzy tracili w niej zdrowie i życie, bo zabory i niewola to sytuacje ekstremalne. Czas pokoju wymaga innego patriotyzmu – solidnej nauki, pracy i tego, aby być uczciwym człowiekiem.

 

                   Gorąco dziękujemy za tak ciekawe przedstawienie naszej lokalnej historii!