Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Tolerancja – palcem malowana”

Komisja w składzie:
1) Joanna Elwira Świrydowicz
2) Elwira Rudzińska
3) Monika Łabowicz

kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu, przyznała
następującym osobom:
NAGRODY
- Zuzanna Babigorec 3d
- Aleksander Solka 3d
- Oliwia Szymańska 1b


WYRÓŻNIENIA
- Alicja Popko 3c
- Oliwia Raczkowska 1b
- Tymon Stachura 1b

Serdecznie gratulujemy!!!