Z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską od 2001 roku 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Jak co roku nasza szkoła włączyła się do obchodów tego święta.


Z tej okazji uczniowie klas 4-7 przygotowywali plakaty oraz wzięli udział w grach i zabawach językowych. Natomiast uczniowie klas 8, tak jak w ubiegłym roku, musieli wykazać się umiejętnością szybkiego i poprawnego pisania w językach obcych i przystąpili do tzw. "Bieganego dyktanda". We wszystkich kategoriach językowych zwyciężyła klasa 8a. Zwycięzcom gratulujemy!

Nauczyciele języków obcych