Kibicujemy!

W dniu 26 września zorganizowaliśmy Szkolny Dzień Kibica. Akcja odbyła się w ramach realizacji innowacji pedagogicznej “Zasady Fair Play" w życiu i sporcie”.


Współzawodnictwo sportowe nie tylko łączy się z rywalizacją sportową pomiędzy dwoma zespołami, ale również „kibicami” chcącymi dopingować swoje drużyny. Świat kibicowski jest światem złożonym. Występują w nim zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty sportowego dopingu. Doping może przybierać formę zdrowego wspierania swoich ulubieńców, albo przeradzać się w  zachowania agresywne i niepożądane. Chcemy skupić się na tej lepszej sferze "sportowego święta". Przede wszystkim ukazać piękno prawdziwego i kulturalnego kibicowania - piękno, które wynika z poszanowania przeciwnika, respektowania zasady fair play oraz poszanowania wartości rywalizujących ze sobą klubów. I właśnie dlatego nauczyciele wychowania fizycznego i świetlicy zorganizowali pierwszy raz w naszej placówce Szkolny Dzień Kibica.

Uczniowie i  nauczyciele założyli w tym dniu ubrania w barwach narodowych lub barwach ulubionych klubów sportowych, pomalowali twarze i przynieśli "obowiązkowe zestawy kibica". 

Beata Guziejko, Jolanta Dworakowska-Dojlida, Kamila Reduta-Chmielewska, Anna Kozłowska, Agnieszka Sławińska, Agnieszka Łuniewska