Od wielu lat uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w Akcji Sprzątania świata.

Tak też było i w tym roku. W terminie od 15 do 21 września chętni uczniowie pod opieką swoich wychowawców wyruszyli w teren, aby posprzątać własny kawałek Polski i promować ideę nie śmiecenia w naturze. Byli to uczniowie następujących klas: 4e, 5a, 6a, 6b, 6d i 7a. Była to również doskonała okazja do integrowania zespołów klasowych i społeczności szkolnej. Porządkową akcję terenową zorganizowaliśmy we współpracy z Urzędem Miejskim w Choroszczy. Serdecznie dziękujemy za przekazane worki i rękawice.

                                                                               Marta Owczarczuk – koordynator akcji