W dniach 11 i 13 września 2023, w obu budynkach szkoły odbyła się próbna ewakuacja. Po sygnale dźwiękowym w postaci 4 długich dzwonków, uczniowie wraz z nauczycielami opuścili szkołę i udali się na miejsce zbiórki, czyli boisko szkolne – w klasach 0 -III i przed szkołą klasy IV - VIII. Ewakuację prowadziły panie Dyrektor – w klasach IV – VIII pani Ewa Zawistowska, a klasach 0 – III pani Barbara Cylwik.


To właśnie im nauczyciele, na podstawie dziennika przekazali informacje dotyczące stanu liczebności klas. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z procedurami ewakuacji. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także pracownicy obsługi, zachowali środki bezpieczeństwa. Wszyscy doskonale znają drogi ewakuacyjne i bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki. Takie alarmy próbne są bardzo ważne, przygotowują nas do zachowania oraz odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.