Szanowni Państwo!

Uprzejmie  informuję, iż przerwa w nauce zaczyna się 1 maja 2023 roku i kończy się 3 maja 2023 roku. Uczniowie wracają do szkoły w dniu 4 maja 2023 roku. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy jest 2 maja 2023 roku W tym dniu w godzinach 6.30 - 17.00 będzie funkcjonowała w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A świetlica szkolna. Prosimy o zgłoszenia uczniów do świetlicy na dołączonej pod linkiem karcie zgłoszenia i dostarczenie wypełnionych kart do 28 kwietnia 2023 roku do godziny 10.00 do sekretariatu szkoły.

Dyrektor szkoły