Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV-VIII. Zadanie konkursowe polega na pięknym napisaniu życzeń bożonarodzeniowych w estetyczny, niebanalny, bezbłędny i kreatywny sposób w języku polskim, rosyjskim lub niemieckim na przygotowanej kartce, po którą osoby zainteresowane zgłaszają się do świetlicy szkolnej.

Celem konkursu jest: 

  • rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki pięknego pisania, 
  • rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania, 
  • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
  • kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
  • odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

Termin konkursu: 2.12.2022 r. - 15.12.2022 r.

Wszyscy uczniowie otrzymają pochwałę, oceny celujące z plastyki, języka niemieckiego i rosyjskiego, a zwycięzcy drobne upominki. 

Podsumowaniem konkursu będzie wystawa prac.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Barbara Raczkowska - Bobek, Anna Kozłowska, Agnieszka Sławińska, Agnieszka Łuniewska, Irena Maksymiuk