Tegoroczna edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej odbywała się pod hasłem: Solidarnie ponad granicami! Razem uczyńmy szkoły jeszcze bardziej otwarte, solidarne i świadome globalnie. Uczniowie  oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Choroszczy aktywnie włączyli się w realizację zadań, które miały na celu podniesienie naszej wspólnej świadomości na temat globalnych wyzwań i budowania lepszego świata dla nas wszystkich. 


Działania skupiły się wokół tematu przewodniego. Uczniowie z Białorusi oraz Ukrainy przygotowali prezentację multimedialną, przedstawiającą tradycje i zwyczaje naszych sąsiadów.  W poniedziałek na auli szkolnej został zaprezentowany projekt edukacyjny wykonany przez uczniów z klas 7 i 8. Uczestnicy projektu wyeksponowali plakaty, zawierające informacje, dotyczące sławnych Polaków urodzonych i tworzących na Ukrainie.

Uczniowie klasy 8c w związku z Tygodniem Edukacji Globalnej mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach języka polskiego pt.  "Sonety krymskie - romantyczny pamiętnik z podróży". Kontakt Adama Mickiewicza z egzotycznym światem Wschodu, zachwyt nad pejzażem, ale również kulturą i historią tego rejonu ogromnie zainspirowały poetę. Powstały piękne utwory, których głównym motywem stała się wędrówka. Wychowankowie kl. 8  poznali treść jednego sonetu Adama Mickiewicza pt. "Pielgrzym". Następnie podczas pracy w grupach przedstawili obraz poetycki przedstawiony w utworze przy pomocy pracy plastycznej. W swoich pracach ukazali  piękno Krymu i tęsknotę Adama Mickiewicza za ojczyzną. Poprzez to działanie zrozumieli, że przebywając nawet w najdalszych zakątkach świata, można oczami swojej wyobraźni przenieść się do kraju ojczystego.

Lekcja plastyki w kl.7 w ramach TEG została poświęcona tematyce ukraińskich fascynacji polskich malarzy. Uczniowie dowiedzieli się, jak duży wpływ na malarstwo polskie miały ukraińskie pejzaże, tradycje i obyczaje wśród takich malarzy jak Juliusz Kossak, Piotr Michałowski czy Józef Brandt. Artyści tworzyli w trudnym dla Polski okresie XIX wieku, kiedy kultura pomagała ludziom przetrwać, a ich dzieła powstawały "ku pokrzepieniu serc". Dziś Ukraina wciąż jest obecna w naszej świadomości, więc dzięki dziełom polskich malarzy uczniowie mogli się przekonać, że kultura i działania artystów rozwijają się ponad podziałami. 

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie klas 8 wzięli udział w warsztatach edukacyjnych pod hasłem Solidarność tu i teraz. Młodzież pracując w grupach uczestniczyła  w grach dydaktycznych, które pozwoliły poszerzyć wiedzę na temat migracji, uchodźstwa i uchodźców w Polsce i na świecie.

Ósmoklasiści wcielając się w rolę członków rodziny, która w trosce o własne życie musiała uciekać  z państwa, gdzie do władzy doszło skrajnie radykalne ugrupowanie polityczne, kształtowali umiejętność rozumienia sytuacji osób poszukujących schronienia poza granicami swojego kraju pochodzenia oraz rozwijali postawy wrażliwości, empatii i odwagi w niesieniu pomocy potrzebującym.

Uczniowie na podstawie obejrzanego wywiadu z Lindą Massimo oraz własnych obserwacji i doświadczeń tworzyli profil wolontariusza. Zastanawiali sią również, czy są gotowi, tak jak tysiące ludzi w Polsce, w Europie, na świecie być solidarni i nieść pomoc uchodźcom, zgodnie z  zasadą, że „obojętna jest sprawa religii, narodu, przynależności do jakiejś rasy – ważny jest człowiek!”.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy wzięła po raz drugi udział w  Festiwalu internetowym „Świat w szkole, szkoła w świecie”. W tym roku festiwal  trwał 3 dni, od 15 do 17.11.2022 (wtorek-czwartek). Młodzież brała udział w webinarach i warsztatach oraz wykonywała zadania na terenie naszej szkoły.

W poniedziałek 21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W naszej szkole czynna była poczta życzliwości, uczniowie i nauczyciele mogli nabyć kartki wykonane przez dzieci ze świetlicy. Każda kartka opatrzona była cytatem o wartościach i pozdrowieniem. Następnie za pośrednictwem listonoszek można było  przekazać je ulubionej koleżance, koledze, wychowawcy, nauczycielom, dyrekcji oraz innym pracownikom szkoły. Uczniowie świetlicy  wykonali kilkaset kartek, które przez kilka dni były dostarczone adresatom. 

Tydzień Edukacji Globalnej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy to udana inicjatywa. Uczniowie z całą pewnością poszerzyli wiedzę o świecie, zapoznali się  z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, jego różnorodnością kulturową, podnieśli świadomość i wezwali do wspólnego przemyślenia i zmiany naszego świata, wykorzystująca edukację globalną jako narzędzie solidarności i zmiany.

 

 

Aneta Horodeńska, Beata Gawryluk, Barbara Joka, Anna Kozłowska, Barbara Raczkowska- Bobek, Ewa Zalewska