Tegoroczna edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej odbywała się pod hasłem: Solidarnie ponad granicami! Razem uczyńmy szkoły jeszcze bardziej otwarte, solidarne i świadome globalnie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy wzięli po raz drugi udział w  Festiwalu internetowym „Świat w szkole, szkoła w świecie”. W tym roku festiwal  trwał 3 dni, od 15 do 17.11.2022 (wtorek-czwartek). Młodzież brała udział w webinarach i warsztatach oraz wykonywała zadania, działając na terenie naszej szkoły.


 

Pierwszy dzień Festiwalu rozpoczął się od pogłębienia wiedzy na temat globalnych wyzwań i zrównoważonego rozwoju. Podczas webinaru ,,Środowisko przyrodnicze globalnie” przedstawione zostały istotne i aktualne globalne wyzwania środowiskowe. Młodzież zastanawiała  się jak, jako świadomi obywatele i obywatelki, możemy  zadbać o środowisko lokalnie i globalnie.”. Czym jest ślad węglowy naszych cyfrowych działań i jak możemy go ograniczyć - tego mogliśmy się dowiedzieć z drugiego webinaru, pod intrygującym tytułem ,,Mroczny sekret Internetu. Czy używanie smartfona i komputera jest ekologiczne?”.

Środa 16 listopada to dzień wykonywania wybranych zadań. Dwa młodzieżowe zespoły – Choroszczanie i Choroszczanie 1 składały się   z uczennic 7 i 8 klas. Uczestniczki gry miały do wyboru 27 dostępnych zadań. Dwa – powitalne i końcowe były obowiązkowe, pozostałe były do wyboru -  minimum dwa. Zadanie powitalne polegało na przedstawieniu składu grupy oraz podanie swoich supermocy. Następnie grupy zastanawiały się w jaki sposób  mogą połączyć supermoce w działaniach na rzecz globalnych wyzwań. Kolejnym elementem gry było ułożenie haiku. Haiku to krótki utwór złożony z 17 sylab, np. Wiosną ptaki śpiewają, w budkach lęgowych jaja składają. Podczas pracy nad zadaniem nr 15: “Chrońmy klimat” dziewczęta stworzyły plakat informujący o zmianie klimatu oraz zachęcający do działania na rzecz ochrony zasobów Ziemi. Obce gatunki inwazyjne to kolejny temat, z którym zmierzyły się  uczennice. Wybrały dwa gatunki: biedronkę azjatycką i żółwia czerwonolicego. Biedronka azjatycka zagraża naszym rodzimym biedronkom siedmiokropkom, a żółw czerwonolicy żółwiowi błotnemu, który jest pod ochroną. Obce gatunki inwazyjne wpływają na różnorodność biologiczną.  Na poziomie ekosystemowym - nieodwracalnie przekształcając siedliska, gatunkowym – powodując wypieranie rodzimych gatunków i genetycznym  poprzez krzyżowanie się z rodzimymi gatunkami, powodując zaburzenia w puli genowej. W zadaniu końcowym należało się zastanowić nad tym, jaka powinna być szkoła ponad granicami. W miejsce odrysowanych dłoni dziewczyny wpisały krótkie hasła dotyczące tolerancji, empatii, potrzeby warsztatów  i szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej, nauki języków obcych, wycieczek zagranicznych w celu poznawania innych kultur. Wyniki pracy zespołów były umieszczane na PADLECIE - wirtualnej tablicy, której zadaniem jest możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych w ramach tematu określonego przez prowadzącego.

Podczas Festiwalu internetowego uczennice przyjrzały się wybranym wyzwaniom globalnym, uzupełniały swoją wiedzę i zastanawiały się jak wspólnie można  odpowiedzieć na dane wyzwanie - zaczynając lokalnie, od naszej szkoły, najbliższego otoczenia, włączając w działania jak najwięcej osób ze społeczności szkolnej. 

Więcej zdjęć na grupie fb Globalni w Choroszczy (9) Globalni w Choroszczy | Facebook

Barbara Joka, Anna Kozłowska