Pod koniec maja 2022 r. odbyło się ostatnie już spotkanie w ramach innowacji pedagogicznej „W odkrywaniu wartości”.

Główną ideą innowacji było świadome i celowe wprowadzanie dzieci w świat wartości. Poprzez kontakt z literaturą w powiązaniu z elementami biblioterapii podkreślone zostały istotne wartości oraz promowane zasady prospołeczne. Zwrócono uwagę również na wychowanie w duchu poszanowania tradycji i właściwe postawy moralne. Podczas realizacji innowacji uwzględniono kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022 wyznaczone przez MEN - Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 


Na spotkaniach wykorzystywano nowatorskie metody pracy z dziećmi. 5 spotkanie rozpoczęło się od tajemniczych słów: „Już teatrzyk się otwiera i w świat baśni nas zabiera”. Dzieci wysłuchały baśni „Brzydkie kaczątko” przy pomocy teatrzyka Kamishibai. Pięknie wypowiadały się zwracając uwagę na to, czego może nauczyć ich ta baśń i jakie wartości  odkryły podczas spotkania? Zrozumiały, że nie można oceniać innych po wyglądzie zewnętrznym. To bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe. Należy dostrzegać w ludziach takie rzeczy jak dobry charakter i wewnętrzne piękno. Nie powinniśmy nikogo krzywdzić, ale dać im szansę na to, by mogli stać się szczęśliwi i wartościowi. Szczęście może się do każdego uśmiechnąć. Musimy wierzyć w siebie i z podniesioną głową pokonywać trudności, jakie przyniesie nam życie. Następnie w radosnej atmosferze uczniowie zaśpiewali piosenkę pt.: “Nie jesteśmy sami na świecie”, która doskonale wpisała się w idee innowacji. 

Wszystkie spotkania zachęcały uczniów do czytania i poznawania nowych tekstów literatury dziecięcej, a zawarte w nich elementy biblioterapii, pomagały rozwiązywać trudne problemy życiowe, podpowiadały jak radzić sobie z trudnościami, uczyły akceptacji i tolerancji oraz szacunku, a także kształtowały  poczucie własnej wartości. 

Anna Krzywicka, Agnieszka Zajko, Marzanna Szumkowska