Organizacja projektów edukacyjnych związanych z patronem szkoły Henrykiem Sienkiewiczem na dobre weszła do kalendarza szkolnych imprez. W tym roku nasi uczniowie postanowili zaprezentować ciekawe miejsca na świecie, do których podróżował Henryk Sienkiewicz.


Samorząd Uczniowski przygotował listę państw, które odwiedził nasz Patron, zaś przedstawiciele klas wylosowali jedno z nich. Młodzież w poszczególnych klasach pracowała nad przygotowaniem dań regionalnych, wyszukiwała ciekawostki związane z wyprawami pisarza po świecie oraz ich wpływem na twórczość, zaprezentowała tańce ludowe charakterystyczne dla danego narodu, przedstawiła ciekawą florę i faunę licznych regionów, a także stroje ludowe i sportowe. Realizacja projektu odbyła się 1 czerwca i wzięli w nim udział uczniowie klas 4-8. Zwieńczeniem działań uczniowskich były wspaniałe prezentacje i aranżacje sal lekcyjnych z elementami charakterystycznymi dla danego kraju:


4a – Egipt
4b – Szwajcaria
4c – Anglia
4d – Austria
5a – Włochy
5b- Węgry
5c – Monako
5d - Grecja
6a – Tanzania
6b- Belgia
7a – Hiszpania
7b- USA
7c- Francja
7d- Szwajcaria
7e- Francja
7f- Ukraina
8a,b,c – Turcja
8d – Hiszpania
8e- Rumunia


Zrealizowany projekt edukacyjny pt. „Kulinarny Festiwal Sienkiewiczowski” służył nie tylko poszerzaniu wiedzy uczniów o twórczości Henryka Sienkiewicza, ale także stał się doskonałą okazją do poznania walorów przyrodniczych, kulturowych i kulinarnych innych krajów. Wspomagał rozwijanie kreatywności i integracji w ramach zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej.

Małgorzata Czulewicz