Po okresie przerwy spowodowanej pandemią wracamy do tradycji naszej szkoły, jaką jest Majowy Tydzień Patriotyczny. Ma on na celu włączenie całej społeczności szkolnej w uroczyste obchody Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja. Święta Majowe są  szczególnymi dniami, podczas których umacniamy  poczucie  narodowej wspólnoty i dumy z naszej ojczyzny, jej historii, kultury i tradycji. W ramach Majowego Tygodnia Patriotycznego proponujemy następujące działania:

Konkurs pieśni patriotycznej „Tobie śpiewamy Ojczyzno”, który odbędzie się 6.05.2022 r., w dwóch kategoriach wiekowych:

 I kategoria – klasy 4, 5 i 6

II kategoria – klasy 7 i 8.

Zadaniem uczniów i wychowawców jest przygotowanie interpretacji wylosowanego utworu, przy ocenie występu jury weźmie pod uwagę zaangażowanie całej grupy, walory artystyczne, strój patriotyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwały, natomiast zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają 6 z historii i muzyki oraz nagrodę niespodziankę.

Konstytucja Szkoły Naszych Marzeń

Na lekcjach wychowawczych zostanie przeprowadzony krótki moduł pt. "Konstytucja Szkoły Naszych Marzeń”, w ramach którego uczniowie każdej klasy zredagują  5 artykułów  konstytucji  swojej wymarzonej szkoły. Klasy zaprezentują plakaty ze swoją konstytucją na auli w piątek 6 maja.

Cześć i chwała Bohaterom

Święta narodowe są okazją, by oddać hołd naszym przodkom zaangażowanym w walkę o niepodległą Polskę i utrzymanie jej suwerenności. Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w akcji „Cześć i chwała Bohaterom”. Wystarczy w dniach 1-3 maja odwiedzić mogiły poległych za wolność Polski lub miejsca pamięci narodowej, zapalić tam znicze, następnie zrobić zdjęcie potwierdzające udział w akcji. Fotografie z krótkim opisem miejsca należy przesłać nauczycielom historii do 6 maja na maile klasowe. Zaangażowani uczniowie otrzymają  6 z historii i pochwały.

Test wiedzy o Konstytucji 3 Maja

Chętni uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę na temat pierwszej polskiej konstytucji i okoliczności jej powstania biorąc udział w teście. Link do testu będzie aktywny do 6 maja. Uczestnicy otrzymają pochwały i oceny z historii.

 

 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w proponowane aktywności i życzymy, aby wspólne  świętowanie umocniło poczucie tożsamości narodowej oraz dumy z bycia Polakiem.

Agnieszka Szarkowska, Ewa Zalewska, Beata Jabłońska