W dniach 15-21.11.21r. w Szkole Podstawowej w Choroszczy odbywał się Tydzień Edukacji Globalnej. Celem projektu było zwrócenie uwagi młodym ludziom na globalne wyzwania, uświadomienie uczniom, że ich działania mają wpływ na przyszłość świata. Tegoroczne aktywności dotyczyły przede wszystkim Celów Zrównoważonego Rozwoju.


Podczas tego tygodnia odbyła się prezentacja projektu uczniowskiego nawiązującego do Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczniowie sporządzili plakaty informujące o znaczeniu 17 celów. Prace te posłużyły utworzeniu wystawy na auli szkolnej. Po raz pierwszy nasi wychowankowie brali udział w trzydniowym festiwalu internetowym ,,Świat w szkole, szkoła w świecie”. Młodzież realizowała zadania, których rozwiązania zamieszczała na PADLECIE. Dotyczyły one m.in. działań w zakresie ochrony klimatu, wykonania projektu graficznego z opisem różnorodności biologicznej, ułożenia haiku ( utwór poetycki składający się z 17 sylab), zaprojektowania maszyny przyszłości wykorzystującej odnawialne źródła energii. Zadania wymagały kreatywności, umiejętności pracy  w grupie i pod presją czasu. Młodzież uczestniczyła również w webinarach zorganizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szkolenia online dotyczyły tematyki migracji, zmiany klimatu i równości płci. Uczniowie z klas 8 wchodzili na wybrane lekcje z prezentacją o Malali Yousafzai, działaczki na rzecz prawa dostępu dziewcząt do edukacji. Za swoją działalność siedemnastoletnia Pakistanka otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla i tym samym została najmłodszą laureatką w historii tej prestiżowej nagrody. Przygotowali również zadanie dla klas młodszych, które polegało na wypisaniu pomysłów dotyczących sposobów ochrony naszej planety.

Przez cały tydzień działała Poczta Życzliwości. Uczniowie mogli przesłać życzliwe słowa i pozdrowienia swoim kolegom, koleżankom, sympatii, ulubionemu nauczycielowi, nauczycielce, dyrekcji i innym pracownikom szkoły. Poczta otwarta była w szkolnej bibliotece oraz świetlicy i  cieszyła się dużym powodzeniem. Listonoszki i listonosze mieli bardzo dużo pracy roznosząc kartki z serdecznościami.

Każdy ma prawo dotknąć chmur ... Dzienniki marzeń - to temat warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie klas 7. Podczas zajęć uczestnicy porównywali swoje marzenia z marzeniami rówieśników z Syrii, Somalii i Afganistanu. Obejrzeli film pt. ,,Dotknąć marzeń". Poznali historię Amra, Biszary, Ghazel, Madiny, Szoaiba. Rozmawiali o znaczeniu 16. Celu Zrównoważonego Rozwoju. Mówili jak powinien być urządzony świat, by wszystkie osoby miały równe szanse rozwoju. Rozważali co to znaczy dotknąć chmur oraz jak rozumieją metaforę siebie jako długopisu i świata jako książki wykorzystaną w filmie.  W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie klas 8 wzięli również udział w warsztatach edukacyjnych pod hasłem "Różne oblicza migracji". Młodzież pracując w grupach uczestniczyła  w grach dydaktycznych i interaktywnych. Poznała terminologię związaną z migracjami. Poszerzyła wiedzę na temat przyczyn tego zjawiska oraz zrozumiała, że przemieszczanie się stanowi element natury ludzkiej, jest motywowane wieloma czynnikami, począwszy od zwykłej ciekawości, po bardziej złożone, obejmujące kwestie polityczne, gospodarcze, kulturowe, religijne czy klimatyczne i  jest procesem, którego nie da się trwale wyeliminować. Młodzież dostrzegła analogie zachodzące pomiędzy zjawiskiem migracji  w historii XIX wieku i współcześnie. Uczestnicy warsztatów  zrozumieli też, dlaczego dzielimy migrantów i dostrzegli różnice w sytuacji prawnej uchodźców i imigrantów. Uczniowie poznali relacje wybranych migrantów opowiadające o ich losie i doświadczeniach, dzięki czemu kształtowali empatię, tolerancję i wrażliwość.

Tydzień Edukacji Globalnej to cykliczna impreza organizowana w naszej szkole co roku w połowie listopada. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o problemach globalnych. Edukacja globalna odkrywa i tłumaczy otaczającą nas rzeczywistość. Pomaga zrozumieć zależności zachodzące we współczesnym świecie, a w szczególności zależności między globalną Północą i globalnym Południem.

 

Beata Gawryluk, Barbara Joka, 

Anna Kozłowska, Walentyna Litwin,

   Kamila Waszczuk, Ewa Zalewska