W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w  Choroszczy po raz kolejny wzięli udział w Międzynarodowym Projekcie „Krokus”, współpracując z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holocauście oraz Żydowskim Muzeum „Galicja” w Krakowie.  Na świecie przedsięwzięcie to funkcjonuje już od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół angażuje się w jego realizację. Celem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom poznania tematyki Holocaustu oraz uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw związanych z dyskryminacją, fanatyzmem, uprzedzeniami i nietolerancją.

W naszej szkole  w realizację Projektu „Krokus” pod hasłem „Pamiętamy o Holocauście” aktywnie zaangażowali się uczniowie klas ósmych. Młodzież na lekcjach historii została poinformowana o idei i celach programu oraz poznała okoliczności zagłady narodu żydowskiego podczas II wojny światowej. Ósmoklasiści przedstawili opracowane przez siebie prezentacje multimedialne na temat Szoah i postaw Polaków wobec Holocaustu.

W ramach projektu Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście przesłało nam cebulki żółtych krokusów. W dniu 17 listopada bieżącego roku  uczniowie klasy 8A posadzili na skwerze przed szkołą cebulki krokusów. Krokusy sadzone są jesienią, aby  wraz z końcem zimy rozwinęły się jako jedne z pierwszych kwiatów, przynosząc nadzieję wraz z nadchodzącą wiosną.

Krokusy mają jednak przede wszystkim upamiętnić półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej. Kolor kwiatów nawiązuje  do żółtych gwiazd Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu krajach okupowanych przez nazistowskie Niemcy. Na terenie okupowanej Polski Żydom nakazano zakładać białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Gwiazda Dawida na ubraniu miała ich napiętnować, upokorzyć, doprowadzić do izolacji od reszty społeczeństwa.    

Z niecierpliwością będziemy obserwować rozwój roślin oraz czekać, aż pojawią się kwiatki, symbol nadziei i odradzającego się życia. Kwitnące wiosną krokusy przypomną nam o naszych rówieśnikach, którzy stracili życie w wyniku Holocaustu i II wojny światowej. Rośliny uświadomią nam również, iż nawet w obliczu najbardziej tragicznych zdarzeń, nowe życie odradza się, a nadzieja nie umiera.

Wspólna realizacja Projektu „Krokus” jest dla uczniów naszej szkoły nie tylko doskonałą lekcją historii, ale przede wszystkim nauką szacunku do drugiego człowieka  i wrażliwości na ludzką krzywdę.  Dbamy, by nasi uczniowie wkraczali w dorosłe życie świadomi, do jakich dramatów prowadzą  nietolerancja, dyskryminacja,  ksenofobia czy nacjonalizm. Mamy nadzieję, że dzięki temu ósmoklasiści opuszczą mury naszej szkoły jako młodzi ludzie otwarci na świat i jego różnorodność.  

Ewa Zalewska