20 maja br. w Szkole Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1 odbyło się spotkanie uczniów klas 0 - III przebywających w świetlicy szkolnej ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy. 

Celem spotkania było przybliżenie uczniom, na czym polega praca strażaków, która nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów, ale również pomocą ludziom podczas wypadków samochodowych, powodzi... Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami w czasie pogadanki przeprowadzonej przez dh Pana Tadeusza Lewkowicza - Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy. Uczniowie utrwalili numer alarmowy 112 oraz dowiedzieli się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Uczniowie mogli zobaczyć specjalistyczny sprzęt gaśniczy oraz wyposażenie wozu strażackiego. Chociaż przez chwilę mogli poczuć się tak, jak strażacy podczas akcji. Pokaż wzbudził w nich duże zainteresowanie.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze, za co nauczyciela świetlicy bardzo dziękują.