29 września obchodzony jest w Polsce Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Głośne czytanie dzieciom ma duże znaczenie, ponieważ wyrabia u dzieci nawyki czytania, buduje bogactwo języka, rozwija ich wyobraźnię, a także pogłębia więzi między rodzicem a dzieckiem.

Dzień Głośnego Czytania został połączony z akcją "Czytanie łączy pokolenia" w ramach uczestnictwa świetlicy szkolnej w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Obywatelskiego. W tym dniu gościliśmy w świetlicy klas 0 - III rodziców Nikoli Dziejmy, Joanny Kondraciuk i babci Korneliusza Kowalewskiego, którzy przeczytali uczniom przebywającym w świetlicy utwory Marii Konopnickiej. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali wierszy, noweli i poematów. Do wiersza "Jesienią" i utworu "Jak to ze lnem było" uczniowie wykonali ilustrację do przeczytanego tekstu. 

Rodzicom i Babci bardzo dziękują za udział w tak wyjątkowej akcji.