Tradycją naszej szkoły stało się świętowanie Dnia Dziecka na wesoło, kreatywnie i przede wszystkim piknikowo i na sportowo. W dniu 3 czerwca 2024 roku na terenie zielonym przy szkole, po raz kolejny odbył się Piknik szkolny pod hasłem „Wiosenny dzień zdrowia i bezpieczeństwa”.


Tego dnia uczniowie, pracowali metodą projektów edukacyjnych nad zadaniami, które zostały im postawiane w ramach szkolnego przedsięwzięcia. Metoda projektów należy do metod aktywizujących, praktycznych, daje szanse na rozwijanie kompetencji szkolnych (dydaktycznych i społecznych) każdego ucznia. Walorami tej metody są: osobista aktywność ucznia, możliwość zdobywania doświadczeń w warunkach zbliżonych do naturalnych, odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie działań. Kładzie ona nacisk na kompetencje komunikacyjne, uczy słuchania, współpracy i zaufania.

Motywem przewodnim tegorocznego Pikniku były kolory na talerzu. Samorząd Uczniowski bardzo sprawnie przeprowadził losowanie kolorów dla poszczególnych klas. Wylosowane kolory to:

zielony – klasa 4a, 5a, 7a, 7d

żółty – 4b, 6c, 8a

niebieski – 4c, 5c, 8b

fioletowy – 4d, 6d, 7c

różowy – 6b

czerwony – 4e, 6a

pomarańczowy – 4f, 5b, 5d, 7b.

Uczniowie, podzieleni na mniejsze zespoły podejmowali działania związane z realizacją ciekawych i różnorodnych zadań projektowych, między innymi:

- „Talerz Zdrowia w kolorze ...” - promocja zdrowego odżywiania - praca plastyczno-techniczna wykonana dowolną techniką (np. plakat, piktogram, wydzieranka, rysunek, wyklejanka, collage),

- Rymowanka, wiersz w kolorze …,

- „Kolorowy zawrót głowy”, czyli pokaz mody,

- „Piknik szkolny”- podczas którego młodzież przygotowała kolorowe potrawy z uwzględnieniem produktów spożywczych oraz wartości odżywczych i witamin znajdujących się w przygotowanym daniu.

Aby uczcić patrona naszej szkoły Henryka Sienkiewicza, na książkach którego wychowały się całe pokolenia Polaków, a on sam nieustannie się rozwijał, był kreatywny, uczył się przez całe życie, realizował swoje pasje, zgłębiał tajniki różnych zawodów, podróżował i doświadczał, każda klasa przygotowała „Koktajl dla Latarnika” – bohatera noweli cenionego noblisty.

Zadania, zaprezentowane przez uczniów oceniało jury w osobie Pani Dyrektor Ewy Zawistowskiej, Pani Barbary Raczkowskiej-Bobek - nauczycielki plastyki oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Marii Ordziejewskiej, Alicji Kalinowskiej, Julii Syczewskiej i Oliwii Rzońcy. Jury postanowiło przyznać dwie pierwsze nagrody ex aequo klasom 5c i 4f. Zwycięskie drużyny otrzymają dyplomy i nagrodę pieniężną w wysokości po 100 zł na klasę. Miejsce drugie zajęła klasa 6c, zaś trzecie ex aequo klasy 5d i 8b. Te zespoły klasowe zostaną uhonorowane dyplomami.

Zwieńczeniem szkolnego przedsięwzięcia były międzyklasowe rozgrywki sportowe prowadzone pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego.

Dzięki aktywności uczniów i zaangażowaniu nauczycieli udało nam się stworzyć niezapomniany nastrój, wspólnie spędzić czas w przyjaznej, bezpiecznej i twórczej atmosferze.

Pedagog Małgorzata Czulewicz