Z przyjemnością informujemy, że nasza Szkoła  otrzymała certyfikat szkolnej inicjatywy profilaktycznej „NAWIGACJA W KAŻDĄ POGODĘ”. W roku szkolnym 2023/2024 po raz drugi przystąpiliśmy do programu diagnostyczno – profilaktycznego opracowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, wyposażonego w pakiet narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez kadry szkolne. Tym razem do programu przystąpiły klasy: 6a,b,c,d. Zajęcia prowadzili wychowawcy klas, a koordynatorem działań była pedagog szkolna. Zadaniem programu jest wzmocnienie naturalnych zasobów odporności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi, poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia.  Program został opracowany z myślą o wsparciu młodzieży, lecz wiele wskazówek  przydatnych jest również dla osób dorosłych. 

Bardzo dziękujemy uczniom, rodzicom oraz całej społeczności szkolnej za włączenie się w realizację niniejszego przedsięwzięcia.