Projekt edukacyjny „Zabierz kolegę /koleżankę z zagranicy w podróż po najpiękniejszych zakątkach Polski” – wcielimy się w role reporterów, wyruszymy w wirtualną podróż w Polskę, by pokazać piękno naszego kraju. Stwórz wirtualną podróż po Polsce (prezentację multimedialną),opisz najładniejsze miejsca w Polsce.

Prezentacje prosimy wysyłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Termin: do 22 maja 2020 r. 


Cel projektu;

Wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnych dotyczących walorów przyrodniczych wybranych regionów geograficznych Polski w języku polskim i angielskim. Prace zostaną przesłane  do zaprzyjaźnionej szkoły w Nairobi. 

Zasady wykonania prezentacji multimedialnej

 1. Każdą prezentację powinien rozpoczynać slajd tytułowy zawierający temat prezentacji, imiona i nazwiska autorów oraz datę jej przedstawienia.
 2. Slajdy powinny być czytelne – należy zastosować właściwe proporcje między ilością tekstu a ilością materiału ilustracyjnego (liczbą zdjęć, rysunków, schematów itp.).
 3. Tekst prezentacji powinien składać się przede wszystkim z haseł, a nie z rozbudowanych opisów. (w języku polskim i angielskim)
 4. Prezentacja powinna być czytelna i atrakcyjna graficznie – należy konsekwentnie stosować wybrane oznaczenia, kolory oraz wielkości i rodzaje czcionek.
 5. Prezentacja powinna zawierać zakończenie w formie podsumowania, np. w postaci sentencji czy cytatu.

Przykładowe treści, które powinny zostać zawarte w prezentacji multimedialnej (w języku polskim i angielskim)

 1. Położenie regionu geograficznego.
 2. Walory przyrodnicze regionu geograficznego – cechy środowiska przyrodniczego, obszary chronione.
 3. Walory historyczne regionu geograficznego, np. zabytki i miejsca pamięci narodowej.
 4. Walory kulturowe – tradycje, obyczaje, folklor.
 5. Turystyka w regionie – infrastruktura turystyczna, atrakcje turystyczne, np. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy narciarskie, kąpieliska.

Cele szczegółowe projektu edukacyjnego:

A – Uczeń zna:

 • walory środowiska przyrodniczego oraz walory kulturowe wybranych regionów geograficznych Polski,
 • nazwy obszarów i obiektów chronionych znajdujących się w wybranych regionach geograficznych Polski,
 • najciekawsze zabytki i muzea znajdujące się w wybranym regionach geograficznych Polski,
 • Podnoszenie sprawności językowych do poziomu zapewniającego swobodne porozumiewanie się w języku obcym
 • • Poszerzanie zasobu słownictwa, jakim dysponują uczniowie

 

 

B – Uczeń potrafi:

 • samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje dotyczące wybranych regionów geograficznych Polski,
 • przedstawić w formie prezentacji multimedialnej walory turystyczne wybranego regionów geograficznych Polski.

Kształtowanie postaw:

 • planowanie własnego działania i organizowanie współpracy z innymi,
 • kształcenie umiejętności pracy w zespole,
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
 • samodzielne rozpoznawanie problemów i opracowywanie strategii ich rozwiązywania,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno i niepowtarzalność wybranych regionów Polski,
 • pogłębianie poczucia wspólnoty narodowej,
 • wzbudzanie szacunku do polskich tradycji oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe naszego kraju,
 • zachęcanie do uważnej obserwacji zjawisk społecznych i kulturowych oraz zdobywania wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski.

 

 Beata Gawryluk, Barbara Joka, Joanna Chmur, Maria Jabłońska, Anna Kozłowska