Uczeń naszej szkoły Miłosz Mancewicz został laureatem KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „Niezwyczajne zwyczaje świętego Jana Pawła II” organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Konkurs został przeprowadzony przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku w ramach obchodów 42. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. 

Konkurs adresowany był do uczniów  klas IV - VIII szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu było indywidualne lub grupowe wykonanie prezentacji dotyczącej wybranego „niezwyczajnego zwyczaju” św. Jana Pawła II związanego z bezpośrednimi spotkaniami z ludźmi w trakcie pielgrzymek czy audiencjami dla wiernych.

Jury doceniło walory artystyczne i merytoryczne pracy Miłosza na temat „Papież dialogu – ekumenizm. Spotkania z przedstawicielami różnych religii”. 

Serdecznie gratulujemy Miłoszowi  i życzymy kolejnych sukcesów.