Uczeń naszej szkoły Jan Żmujdzin  z klasy 8 a został wyróżniony w Historycznym Wojewódzkim  Konkursie Fotograficznym „Lokalni świadkowie wydarzeń - miejsca pamięci, pomniki, tablice upamiętniające Świętego Papieża Jana Pawła II". Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin wielkiego Polaka, orędownika kultury i wartości narodowych, papieża Jana Pawła II.

Konkurs adresowany był do uczniów  klas V-VIII szkół podstawowych z całego województwa podlaskiego. Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne wykonanie zdjęcia miejsca pamięci, pomnika lub tablicy upamiętniającej postać Jana Pawła II, znajdujące się w Białymstoku lub na terenie całego województwa oraz stworzenie opisu przedstawionego na fotografii obiektu z wyjaśnieniem, w jaki sposób jest ono związane z papieżem Polakiem.

Jury doceniło walory artystyczne i uzasadnienie historyczne pracy Jan Żmujdzina na temat pomnika papieża Jana Pawła II, który od 2006 roku stoi przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w  Choroszczy.

Serdecznie gratulujemy Jankowi  i życzymy kolejnych sukcesów.

                                                                                                                                                                                                        

Ewa Zalewska