Szanowni Państwo,

1 października 2019 r. została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Dyrekcja


 

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami, które odbędą się w dniu 8 października 2019 roku (wtorek) w godzinach:

- 16.00 - 17.30 zapraszamy rodziców uczniów klas 0-III do placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1

- 16.30 - 18.00 zapraszamy rodziców uczniów klas IV - VIII do placówki przy ul. Powstania Styczniowego 26 A.

Dyrekcja i nauczyciele

Przydział sal  - należy kliknąć na tytuł.


INFORMACJA

Burmistrz Choroszczy informuje, że w związku z przebudową drogi w Kościukach nastąpiła zmiana lokalizacji przystanku, z którego korzystają uczniowie dojeżdżający ze szkoły. Za powstałe niedogodności przepraszamy.


 

Szanowni Państwo!

W październiku koszt obiadów wynosi 92,40 zł ( 4,20 x 22 dni). W związku z tym podaną kwotę należy wpłacić do 27 września 2019 r.  wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Opłat należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach.W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów lub czasowej nieobecności na obiadach należy o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły, najpóźniej do godz. 8.00. Nie wpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia będzie skutkować skreśleniem z listy.


 

Uwaga Uczniowie klas 4-8!

Zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem drukarki 3D "Grafika i wydruk 3D" będą odbywać się w poniedziałki o godz. 14.40 w sali 202. Ilość miejsc ograniczona.