W menu "Organizacja pracy szkoły", w zakładce "Tygodniowy rozkład lekcji" dostępne są nowe plany zajęć na drugi semestr. 

Natomiast w zakładce "Dyżury nauczycieli" dostępne są dyżury obowiązujące od 3 lutego 2020r.


 

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W lutym koszt obiadów wynosi 84,00 zł ( 4,20 x 20 dni). W związku z tym podaną kwotę należy wpłacić do 30 stycznia 2020 r., wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach. W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły.

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły, najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady, bądź skreśleniem z listy.


 

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W styczniu koszt obiadów wynosi 33,60 zł ( 4,20 x 8 dni). Wpłat proszę dokonywać po 1 stycznia 2020 roku. W związku z tym podaną kwotę należy wpłacić do 6 stycznia 2020 r., wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach. W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły.

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły, najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady, bądź skreśleniem z listy.


 

Szanowni Państwo, 

podczas przerwy świątecznej szkoła - sekretariat i świetlica szkolna pracują w następujących godzinach:

23 grudnia 2019r. (poniedziałek)  - w godz. 7.00-15.00 

24 grudnia 2019r.  (wtorek) - w godz. 7.00 - 13.00  - sekretariat, 7.00-14.00 - świetlica szkolna

27 grudnia 2019r.(piątek) -  w godz. 7.00-15.00

30 grudnia 2019r. (poniedziałek) -  w godz. 7.00-15.00

31 grudnia 2019r. (wtorek)  - w godz. 7.00 - 13.00  - sekretariat, 7.00-14.00 - świetlica szkolna

2 stycznia 2020r. (czwartek) - w godz. 7.00 - 15. 00 - sekretariat, 6.30-17.00  - świetlica szkolna

3 stycznia 2020r. (piątek) -  w godz. 7.00 - 15. 00 - sekretariat, 6.30-17.00  - świetlica szkolna

7 stycznia 2020r. (wtorek) - w godz. 7.00 - 15. 00 - sekretariat, 6.30-17.00  - świetlica szkolna.

Świetlica szkolna jest czynna w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 1.

Sekretariat pracuje w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 26a, oprócz 24 grudnia 2019r. wówczas będzie czynny sekretariat przy ul Powstania Styczniowego 1.

 

Szanowni Państwo!

W dniu 18 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy odbędzie się przedświąteczne spotkanie jasełkowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów, Przyjaciół szkoły oraz społeczność miejską. Początek spotkania - godzina 10.30. Miejsce - sala gimnastyczna w placówce przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A.

Dyrektor szkoły