Od 6 czerwca 2022r. będą wydawane karty zdrowia uczniów kl. 8 Szkoły Podstawowej w Choroszczy: w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-12.00 oraz w środy w godz. 9.00-14.00 w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 26a  - gabinet pielęgniarki szkolnej s. 209 ( I piętro).

Karty mogą odbierać rodzice/opiekunowie prawni.