OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W listopadzie koszt obiadów wynosi 79,80 zł ( 4,20 x 19 dni). W związku z tym podaną kwotę należy wpłacić do 29 października 2019 r., wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż opłaty za obiady nie będą przyjmowane w sekretariacie szkoły. Opłat należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach. W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów lub czasowej nieobecności na obiadach należy o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły, najpóźniej do godz. 8.00. Nie wpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia będzie skutkować skreśleniem z listy.


 

W związku z realizacją projektu „Start-Up Academy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Uniwersytet w Białymstoku wraz z Partnerem Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zapraszają uczniów klas 5,6,7,8 szkół z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych, niekonwencjonalnych zajęciach dydaktycznych.


Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

Dzień 14 października 2019 r. (poniedziałek) jest w Szkole Podstawowej w Choroszczy dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W placówce przy ulicy Powstania Styczniowego 1 będzie otwarta świetlica w godzinach 6.30 - 17.00. Sekretariat będzie otwarty w placówce przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A w godzinach 7.00 - 15.00. Zgłoszenie dziecka do świetlicy na dzień 14.10.2019 r. należy dostarczyć do wychowawcy klasy lub do sekretariatu najpóźniej do 11.10.2019 r. Kartę zgłoszenia w klasach 0-III otrzymali wszyscy uczniowie, dla klas IV - VIII karta jest do pobrania poniżej.


 

Szanowni Państwo!

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Choroszczy oraz Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się w naszej placówce 10 października 2019 roku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej przy ulicy Powstania Styczniowego 26 a.


 

Dla wszy nie liczy się wiek, płeć, kolor ani długość włosów. Wszy chodzą również do prywatnych szkół i przedszkoli. Zapraszamy do udziału w KAMPANII EDUKACYJNEJ NA TEMAT WSZAWICY.

Zostały stworzone gotowe materiały - zbiór najważniejszych informacji po to, aby wiedzieć, jak radzić sobie z wszawicą oraz nie żyć w przekonaniu, że problem nas nie dotyczy.

czytaj...