Szanowni Państwo, uczniowie

proszę o zapoznanie się z Regulaminem zachowania uczniów podczas zajęć online.


  1. Uczeń dba o wizerunek udostępnianej przez niego przestrzeni w czasie zajęć (przestrzeń do nauki, strój, fryzura, obowiązuje zakaz spożywania posiłków).
  2. Punktualnie zasiada przed komputerem i i loguje się do aplikacji. Aktywnie uczestniczy w zajęciach, nie zajmuje się w tym czasie innymi sprawami.
  3. Przestrzega zasad kulturalnej komunikacji (dzień dobry, do widzenia). Odnosi się do innych z szacunkiem, używając kulturalnego języka. Nie prowadzi prywatnych konwersacji (również
    na czacie).
  4. Podczas zajęć ma włączoną kamerkę i wyłączony mikrofon (nauczyciel prowadzący może zadecydować inaczej).
  5. Zabronione jest robienie zdjęć, rejestrowanie przebiegu zajęć, przekazywanie linku do zajęć innym osobom oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w jakiejkolwiek formie.
  6. W zajęciach online nie mogą brać udziału rodzice ucznia ani osoby postronne – z wyłączeniem sytuacji wymagających pomocy w obsłudze technicznej danego połączenia.