Proszę wejść w tytuł artykułu.
Uczeń łączy się na lekcję on-line przy pomocy komputera stacjonarnego wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki (lub zestaw słuchawkowy), laptopa, tableta lub telefonu komórkowego. Każde te urządzenie musi mieć dostęp do Internetu.
 
1. uczeń loguje się na swoim urządzeniu na uczniowskie konto meilowe w domenie sp.choroszcz.pl.
 
2. klika na przysłany przez nauczyciela link zapraszający na spotkanie, dołącza do spotkania.
 
3. Podczas zajęć ma włączoną kamerę, ale wyłączony mikrofon. Mikrofon włącza tylko na polecenie nauczyciela.
 
4. uczeń pracuje cały dzień na tym samym linku, nie dotyczy to jednak podziałów na grupy.
 
a) grupy 1 j. angielski i informatyka oraz 8a2 i 8b2 - pozostają na łączach przysłanych na 1 lekcji.
 
b) grupy 2 j. angielskiego i informatyki z tej samej klasy  6b2, 6f2, 7e2, 8c2 - otrzymują drugie zaproszenie z konta klasy. Uczeń opuszcza spotkanie - klika na czerwona słuchawkę, sprawdza pocztę i  klika w nowy link. Po zakończeniu lekcji - opuszcza spotkanie i ponownie na poczcie  klika w link przysłany na pierwsza lekcję.
 
c) grupy łączone 4a+b2; 4c+d2, 5a+b2, 6a+c2, 6d+e2,7a+b2; 7c+d2, 8a+b1 - otrzymają zaproszenie z innego konta np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. uczniowie postępują tak, jak w podpunkcie b.
 
d) grupy j. rosyjskiego otrzymują zaproszenie z konta klasy, a grupy j. niemieckiego z konta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
e) na lekcje w-f z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców łączą się klasy: 4d, 5a, 6b, 6d, 6f, 7e, 8c  - dziewczęta zostają na łączach, chłopcy przechodzą do innego spotkania - postępują tak jak w podpunkcie b.
 
f) na lekcje w-f klasy 4a, 4b, 4c, 5b, 6a, 6c, 6e,7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b - łącza się bez podziału na grupy.
 
g) na w-f obowiązuje odpowiedni strój jak na lekcji w-f. Nauczyciel może zadecydować inaczej w przypadku gdy temat lekcji tego nie wymaga.
 
5. Aby sprawdzić czy jesteśmy na właściwej lekcji to spoglądamy w lewy dolny róg, tam znajduje się informacja:
a) jesteśmy na informatyce grupa 1
 
 
b) jesteśmy na lekcji dla całej klasy i danym dniu
 
 
6 Jeśli dzień rozpoczyna się lekcjami z podziałem na grupy, to wszyscy otrzymują link z bieżącą datą, a grupy drugie z j. angielskiego i informatyki oraz 8a+b1, grupy. j. niemieckiego i grupy chłopców otrzymują drugi link - z nazwą przedmiotu, na który klikają i dołączają do spotkania. Po skończonej lekcji z podziałem na grupy przełączają się na link dla całej klasy.
 
7. Proszę sprawdzać zastępstwa. lekcje z podziałem na grupy mogą być łączone.
 
8. Wszystkie zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające uzdolnienia, społeczno-emocjonalne) rewalidacyjne odbywają się on-line. Będzie wysyłany link.
 
9. Koła zainteresowań odbywają się w formie ustalonej przez nauczyciela.
 
10. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty odbywają sie on-line zgodnie z planem