Z powodu wprowadzenia zdalnego nauczania i problemów z

dostarczeniem prac do szkoły, termin zakończenia konkursu zostaje

wydłużony do końca kwietnia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników odbędzie się

15.05.2021r.