19 kwietnia obchodzimy 78. rocznicę  wybuchu powstania w getcie warszawskim i upamiętniamy Dzień Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu  Zbrodniom  Przeciw Ludzkości. Święto zostało wprowadzone do szkół w ramach inicjatywy Rady Europy – „Nauczanie pamięci – edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości”.

Główną ideą obchodów Dnia Holocaustu jest uczczenie ofiar pogromu i zagłady. Pamięć o tej tragedii ma też być przestrogą dla przyszłych pokoleń wobec odradzania się postaw antysemityzmu, wynikających z uprzedzeń i stereotypów.

Wiedza o Holocauście powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom, gdyż był on bezprecedensową zbrodnią w dziejach ludzkości. Podczas II wojny światowej naziści dokonali eksterminacji około 6 milionach Żydów.

Zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych naszej szkoły do wzięcia udziału i sprawdzenia się w Szkolnym Teście Wiedzy o Holocauście.

Konkurs ma formę quizu jednokrotnego wyboru i zostanie przeprowadzony na platformie Formularze Google pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqdtJfEb82P50cgoQVDQ99Pc8YmzQluIVY-oQpnqrv6ukSxQ/viewform?usp=sf_link

Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy z najwyższą liczbą punktów za poprawne odpowiedzi. Test będzie aktywny do środy 21 kwietnia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały, a laureaci oceny celujące z historii.

Powodzenia!      

 Ewa Zalewska