W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Mój Patron”, przeznaczonym dla uczniów klas 4-8. Aby wziąć w nim udział należy wykonać figurkę swojego patrona z dowolnego materiału i dołączyć do pracy karteczkę z krótką informacją na temat przedstawionej postaci (imię i ewentualne nazwisko patrona oraz kilka faktów z jego życia, cech godnych naśladowania). Prace należy podpisać (imię i nazwisko, klasa) i zgłosić do dnia 10 listopada opiekunom Samorządu Uczniowskiego (p. Justyna Wysocka, p. Rafał Popko). Następnie zostanie powołana komisja konkursowa i wyłonione zostaną 3 najlepsze prace. Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 19 listopada. Z wykonanych prac zostanie stworzona wystawa. Za udział w konkursie uczniowie otrzymają pochwałę oraz za najlepsze prace oceny z plastyki lub religii.