Samorząd Uczniowski organizuje konkurs szkolny „Jan Paweł II - poetyckie wspomnienie”. Jest on przeznaczony dla chętnych uczniów klas 4-8. Aby wziąć w nim udział należy napisać własnoręcznie wiersz na wskazany temat i dostarczyć go opiekunom Samorządu Uczniowskiego (p. Justyna Wysocka, p. Rafał Popko) do dnia 10 listopada w wersji papierowej. Prace mają być podpisane (imię i nazwisko, klasa). Następnie zostanie powołana komisja konkursowa i wyłonione zostaną 3 najlepsze prace. Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 19 listopada. Prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej szkoły. Nagrodą za wzięcie udziału w konkursie będą pochwały oraz oceny z języka polskiego dla zwycięzców. Zapraszamy.