Październik to  Miesiąc Bibliotek Szkolnych dlatego jak co roku uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli w różnych działaniach.

„Podaruj wiersz” to sympatyczna akcja  prowadzona przez Fundację Im. Zbigniewa Herberta. Akcja polega na odręcznym przepisaniu wybranego przez siebie wiersza i podarowaniu go bliskiej osobie. Jak zauważa prof. Paweł Próchniak, członek Rady Fundacji ,, Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. (…) Niech to będzie prosty, ludzki gest – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.” Uczennice z klasy VII b na zajęciach w bibliotece otrzymały tomiki poezji różnych autorów, wybrały z nich dowolne wiersze, które następnie przepisały na specjalnej papeterii. Podarowanie takiego wiersza najbliższej osobie, koleżance, koledze, to jednocześnie podzielenie się z innymi uśmiechem, życzliwością oraz sympatią. Uczniowie klasy V d w programie Paint wykonali ilustracje do wiersza D. Wawiłow „Bajka nowa prostokątna i kwadratowa”. Powstały piękne i ciekawe rysunki zamku, drzew itp. z wykorzystaniem figur geometrycznych. Natomiast uczniowie klasy VIII a przygotowali zabawną instrukcję „Jak trafić do biblioteki szkolnej”.  Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach czytelniczych podczas których czytali różne książki i poznawali dostępny w bibliotece księgozbiór.