W naszej szkole rok szkolny 2022/2023 jest Rokiem Ortografii.

Jednym z najważniejszych zadań współczesnej  szkoły jest wyrobienie u uczniów umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie.  Integralną częścią tego procesu jest nauka ortografii. Nauka ta  bardzo często sprawia uczniom niemały kłopot.  Zwłaszcza dziś, w dobie komputerów. Przez to, że komputer koryguje błędy, zanika czujność ortograficzna. Dlatego tak ważne jest prowadzenie różnorodnych działań, których celem jest doskonalenie umiejętności ortograficznych dzieci.  Uczniowie klas piątych i szóstych we wrześniu uczestniczyli w  zajęciach czytelniczych poświęconych ćwiczeniu ortografii. Wspólnie poprawiali błędy w tekście, pisali krótkie dyktando, oraz czytali wierszyki ortograficzne z książki W Gawdzika „Ortografia na wesoło i na serio”.

Walentyna Litwin - nauczyciel bibliotekarz