W listopadzie odbył się szkolny konkurs o tytuł Mistrza Pięknego Czytania dla klas siódmych.

Uczniowie  musieli się zmierzyć z przeczytaniem trudnego tekstu, fragmentem „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. Przy ocenianiu brano pod uwagę płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcję, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny czytanego tekstu. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom czytania. W konkursie zwyciężyli:

Dominika Sarnacka – Mistrz Pięknego Czytania

II miejsce - Adrian Supiński i Krzysztof Sokoliński

III miejsce - Maciej Sidorczuk i Maria Kalata

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Aneta Horodeńska - nauczyciel języka polskiego

Walentyna Litwin - nauczyciel bibliotekarz