Z ORTOGRAFIĄ PRZEZ ROK SZKOLNY    

W naszej szkole rok szkolny 2022/2023 jest Rokiem Ortografii.

Celem działań będzie doskonalenie umiejętności ortograficznych, znajomość reguł ortograficznych oraz utrwalanie pisowni wyrazów. W październiku odbył się konkurs ortograficzny dla klas 3 do tekstu utworu H. Sienkiewicza „Listy z podróży do Ameryki” w ramach Tygodnia Dysleksji. Wyłoniono mistrzów ortografii i wręczono nagrody. W październiku i listopadzie można było rozwiązać krótkie dyktanda na długiej przerwie do tekstów utworu Marii Konopnickiej. Uczniowie chętnie uczestniczą w proponowanych działaniach.

Marzanna Szumkowska - nauczyciel bibliotekarz