Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny planowane na 7 czerwca z przyczyn obiektywnych muszą zostać przełożone. Przewidywany  czas realizacji do wrzesień br.
Rada Rodziców.