Szanowni Państwo, rodzice/opiekunowie prawni uczniów klasy 4b

zapraszamy w poniedziałek  - 16 października 2023r. w godz. 13.00-15.00 do sekretariatu szkoły w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 26 w celu podpisania umowy przekazania i odbioru laptopów w ramach programu "Laptop dla czwartoklasisty".  Do szkoły zgłasza się rodzic, który przekazał swoje dane do umowy.

Dla rodziców, którzy nie zgłoszą się w/w terminie zostanie wyznaczona inna data, ale dopiero po przekazaniu laptopów dla pozostałych klas czwartych.

Dyrekcja szkoły


 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy na spotkanie z Panią Agatą Niemczynowicz - psychologiem, psychoterapeutą. Temat spotkania- Cyberprzemoc a relacje koleżeńskie. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 października 2023 roku w hali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 26 A. Początek spotkania - godzina 17.00. Po spotkaniu, w godzinach 17.45 - 18.30, odbędą się konsultacje z nauczycielami i wychowawcami klas (przydział sal).

Dyrektor szkoły


 

          250 lat temu, 14 października 1773 roku, na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Sejm Rozbiorowy  powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Była ona pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Upamiętnienie tego doniosłego faktu stanowi Dzień Edukacji Narodowej powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela.

Ten dzień w naszej szkole był obchodzony bardzo uroczyście.

         Dyrekcja, nauczyciele,  inni pracownicy szkoły oraz uczniowie wszystkich klas, a także zaproszeni goście zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby uczcić święto pracowników oświaty. Wszyscy z przyjemnością wysłuchali przemówień i życzeń od  Burmistrza Choroszczy Pana Roberta Wardzińskiego oraz Pani Dyrektor Ewy Zawistowskiej. Wyróżniający się pedagodzy otrzymali Nagrody Burmistrza Choroszczy oraz Dyrektora Szkoły. Serdeczności dla pedagogów popłynęły również ze strony Księdza Proboszcza Leszka Struka, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Nie obyło się bez kwiatów, uśmiechów i wyrazów wdzięczności. Nie zawiedli uczniowie, którzy w piękny sposób podziękowali nauczycielom za ich trud, za pasję, cierpliwość oraz wielkie serce , przygotowując świetną zabawę w formie „Przedstawienia”.

Następne święto …  za rok.

                         

                       

                                       

3 października 2023 r. uczniowie klasy II a i II b udali się do Białegostoku.