Drodzy Uczniowie Ósmoklasiści!

Uprzejmie informuję, iż w dniach 2-3-4 marca 2021 roku w Szkole Podstawowej w Choroszczy odbędzie się egzamin próbny. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 8.00. W dniu 2 marca 2021 roku odbędzie się egzamin z języka polskiego (czas trwania 120 min.), 3 marca 2021 roku odbędzie się egzamin z matematyki (czas trwania 100 min.), zaś 4 marca odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego (czas trwania 90 min.). Każdego dnia spotykamy się na sali gimnastycznej. Proszę pamiętać o wytycznych związanych z restrykcjami dotyczącymi bezpieczeństwa w okresie trwania pandemii covid-19 (zachowanie dystansu społecznego, posiadanie maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekcja rąk).

Dyrektor szkoły

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na zebrania z wychowawcami klas. Spotkania w klasach 0 - III odbędą się 10 lutego 2021 roku (środa), rodziców uczniów klas IV - VIII zapraszamy 11 lutego 2021 roku (czwartek). Szczegółowe informacje dotyczące godzin i sposobów łączenia się z wychowawcą znajdują się w załączniku.

zebrania z rodzicami klasy 0-3

zebrania z rodzicami klasy 4-8

Z poważaniem

Dyrektor szkoły


 

Szanowni Państwo!

Ze względu na zapowiadane wzmożone opady śniegu, zwieje i zamiecie oraz niską temperaturę autobusy dowożące uczniów do szkoły mogą ulec spóźnieniu. Prosimy o szczególne zwrócenie na ten fakt podczas oczekiwania na przystankach autobusowych, a także zaopatrzenie dzieci w ciepłą odzież i obuwie.


 

Od 8 lutego 2021r. obowiązuje nowy plan zajęć dla klas 4-8. Nowe plany lekcji dla poszczególnych klas znajdują się w zakładce Tygodniowy rozkład lekcji/rozkład zajęć klas 4-8 SP. Plany zajęć pozalekcyjnych na II semestr  wkrótce pojawią się na stronie szkoły.