Kibicujemy!

W dniu 26 września zorganizowaliśmy Szkolny Dzień Kibica. Akcja odbyła się w ramach realizacji innowacji pedagogicznej “Zasady Fair Play" w życiu i sporcie”.


W dniach 20 – 22 września 2023 r. uczniowie klas drugich w ramach programu „Poznaj Polskę” zwiedzali Warszawę.


 

W klasach drugich i pierwszych odbył się konkurs związany z obchodani Europejskiego Dnia Języków. Przez cały tydzień poprzedzający święto uczniowie mieli okazję zaznajomić się z powitaniami w różnych językach ( wystawa przy wejści do szkoły). Na lekcjiach rozwiązywali uiz internetowy z tym związany. W śród klas pierwszych najlepszy wynik osiągnęła klasa 1e - 1092p. Najlepszą klasą drugą okazała się klasa 2b z wynikiem 1474.

Gratulujemy :)