Uczniowie naszej szkoły w dniu 17 stycznia 2024 roku wzięli udział w szkolnych eliminacjach XI Konkursu Historycznego „Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Konkurs ma zasięg wojewódzki i odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Instytutu Historii i  Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Badań Nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.

Uczniowie wykorzystują na lekcjach geografii okulary VR zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości mogli obserwować planety Układu Słonecznego, spacerować po Londynie i Nowym Jorku lub podziwiać zorzę polarną na Islandii.

Szanowni Państwo!

Rozdanie nagród w konkursie Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa odbędzie się 19 stycznia o godz. 8.00 na sali gimnastycznej w budynku małej szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Ostatnie wolne miejsca 

Półkolonie z Pasją!  Eksperymenty, Zajęcia emocjonalno-społeczne, Dogoterapia  6-10 lat

Szanowni Państwo!

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z przewidywanymi ocenami semestralnymi w roku szkolnym 2023/2024. Oceny przewidywane zostaną przekazane Państwu za pomocą e-dziennika lub poczty szkolnej ucznia. Proszę o potwierdzenie zapoznania się z ocenami w formie pisemnej za pomocą wyżej wymienionych środków komunikacji.

Dyrektor szkoły