Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Od dnia 8 lipca 2022 roku uczniowie mogą odebrać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 2022 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 2^ A w godzinach 7.00 - 15.00.


 

Pod koniec maja 2022 r. odbyło się ostatnie już spotkanie w ramach innowacji pedagogicznej „W odkrywaniu wartości”.

Główną ideą innowacji było świadome i celowe wprowadzanie dzieci w świat wartości. Poprzez kontakt z literaturą w powiązaniu z elementami biblioterapii podkreślone zostały istotne wartości oraz promowane zasady prospołeczne. Zwrócono uwagę również na wychowanie w duchu poszanowania tradycji i właściwe postawy moralne. Podczas realizacji innowacji uwzględniono kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022 wyznaczone przez MEN - Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 


Organizacja projektów edukacyjnych związanych z patronem szkoły Henrykiem Sienkiewiczem na dobre weszła do kalendarza szkolnych imprez. W tym roku nasi uczniowie postanowili zaprezentować ciekawe miejsca na świecie, do których podróżował Henryk Sienkiewicz.


Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informuję, iż uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy odbędą się w dniu 24 czerwca 2022 roku.

Harmonogram uroczystości:

1. Grupy przedszkolne i uczniowie klas I - III udają się na pożegnanie z wychowawcami do swoich sal w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1, początek spotkań - godzina 8.00

2. Uczniowie klas IV - VII udają się na pożegnanie z wychowawcami do swoich sal w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A, początek spotkań - godzina 8.00

3. Uczniowie klas VIII na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 udają się do hali gimnastycznej w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A, początek uroczystości - godzina 8.30, a następnie, po uroczystości, przechodzą z wychowawcami do swoich sal.

Dowozy do szkoły w godzinach porannych pozostają bez zmian (zakładka na stronie szkoły Dojazdy). Odwozy po uroczystościach zakończenia roku szkolnego 2021/2022 rozpoczną się o godzinie 10.00 we wszystkich kierunkach.

Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy bardzo serdecznie zapraszamy rodziców wszystkich naszych uczniów.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły