Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Głównym celem projektu jest popularyzacja wśród młodzieży z pięciu województw (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) wiedzy na temat przedsiębiorczości w kontekście Funduszy Europejskich.


Tegoroczna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” jest poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie klas ósmych naszej szkoły, uczestnicząc we wrześniu w zajęciach projektowych w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, poznali, na czym polega zrównoważony rozwój, jak ważne jest poszanowanie środowiska naturalnego oraz zaangażowanie mieszkańców w rozwój naszego miasta. Dowiedzieli się też, jaką rolę odgrywają Fundusze Europejskie w procesie rozwoju lokalnego.

Zdobytą wiedzę młodzież miała okazję wykorzystać podczas rozgrywki pod hasłem „PROJEKT: MIASTO!”. Jest to strategiczna gra planszowa. Każdy uczestnik buduje własne miasto i zarządza nim. Realizuje najbardziej opłacalne projekty, zdobywa zasoby, współpracuje z innymi graczami, aby jego miejscowość rozwijała się w sposób zrównoważony, była przyjazna mieszkańcom i atrakcyjna dla inwestorów. Wszyscy gracze powinni racjonalnie wykorzystywać pojawiające się możliwości, podejmować trafne decyzje, aby doprowadzić do skoku cywilizacyjnego i zmienić oblicze swojego miasta.

Udział w projekcie „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” umożliwił uczniom naszej szkoły poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej, a także korzyści, jakie daje członkostwo Polski w tej organizacji. Pozwolił również poznać specyfikę funduszy, z jakich mogą korzystać państwa Unii Europejskiej. Był też okazją do nauki i rozwijania umiejętności przez wspólną grę i zabawę.

Ewa Zalewska