Masz Głos, Masz Wybór   

 

            Szkoła Podstawowa w Choroszczy została zakwalifikowana  do ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Inicjatywa Masz Głos działa od 2006 roku i dotarła już do 1275 miast w całej Polsce. W 2021 jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

             Celem programu jest zwiększenie zainteresowania obywateli sprawami ich lokalnych społeczności oraz zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym. Akcja Masz Głos jest programem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. Uczestnicy programu zakładają pasieki społeczne, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają petycje lub podejmują inne inicjatywy. Akcja Masz Głos pomaga im zrobić to wszystko we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. W akcji uczestniczą organizacje społeczne, grupy nieformalne, rady młodzieżowe, szkoły, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku, lokalne gazety i portale informacyjne z całej Polski, oferując im pomoc w pobudzaniu aktywności obywatelskiej, integrowaniu lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy i spraw ważnych dla miejscowej społeczności.

Celem naszych działań jest założenie łąk kwietnych w pobliżu naszej szkoły, jak również na terenie Choroszczy. Wiemy jak ważne jest ekologiczne podejście do przyrody, zwłaszcza teraz w dobie globalnego ocieplenia i zmian klimatu. Zainteresowaliśmy się tematem łąk kwietnych, gdyż chcemy rozpropagować je w naszej okolicy, jako miejsce dające pożywienie i schronienie dla owadów, małych ptaków i ssaków. Mamy nadzieję, że wspólnie z lokalnymi organizacjami, gminnymi władzami, mieszkańcami uda nam się w ten sposób zadbać o ekosystem miejski. Zakładając łąki kwietne chcemy przyczynić się nie tylko do pozytywnych wrażeń estetycznych, ale również dać mieszkańcom możliwość obcowania z naturą. Pragniemy jednocześnie uwrażliwić  uczniów jak ważne jest właściwe podejście           i dbanie o naturę. Łąki kwietne są doskonałym sposobem na pokazanie ludziom, iż nawet małe działania mogą przynieść pozytywne zmiany w naszym otoczeniu. Łąka kwietna może powstać w zasadzie wszędzie, można stworzyć niemal w każdych warunkach, jeśli tylko rośliny będą miały dostęp do światła. Może być to wąski pas terenu przy ogrodzeniu posesji,  można ją również stworzyć w dekoracyjnej donicy lub dużej skrzynce ogrodowej. Także mieszkańcy bloków mogą również cieszyć oko pięknymi kwiatami oraz stworzyć miejsce pożyteczne dla pszczół i dzikich owadów zapylających.

 

            Chcielibyśmy również rozpowszechnić w naszej przestrzeni budki, hoteliki dla owadów. Taki domek to wcale nie zbytek owadziego luksusu. To przede wszystkim ich schronienie i miejsce do rozmnażania. Czasami posłuży im jako tymczasowy przystanek, letniskowy domek w którym ukryją się przed upałem, deszczem czy grożącym im niebezpieczeństwem i w którym spokojnie odpoczną. To także miejsce ich zimowania. 

            Uczniowie naszej szkoły byli inicjatorami tego przedsięwzięcia, do nich należy również pomysł, aby rozpowszechniać w naszej przestrzeni budki dla owadów. Na grupie FB ,,Globalni w Choroszczy” została umieszczona ankieta – Skoszony trawnik, czy łąka kwietna?, 75 % respondentów zagłosowało za łąką kwietną. Zachęcamy mieszkańców gminy do przyłączenia się do naszej akcji i zakładania łąk kwietnych na swoich podwórkach, tarasach czy w balkonowych donicach.

                                                                      

                                                                                                                                                                           Barbara Joka, Anna Kozłowska, Joanna Chmur