Dnia 1 marca 2021 roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Jest to najmłodsze święto państwowe, ustanowione w lutym 2011 roku, przypadające w rocznicę wykonania wyroku śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Mianem Żołnierzy ”Wyklętych” czy „Niezłomnych” nazywamy wszystkich członków  antykomunistycznego, niepodległościowego ruchu partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Socjalistycznych Republik Sowieckich. Żołnierze Wyklęci po zakończeniu II wojny światowej, w sytuacji gdy Polska znalazła się w „żelaznych okowach” sowieckiej niewoli, nie złożyli broni i walczyli dalej o wolną Polskę, wierni żołnierskiej przysiędze. Z determinacją  podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności.  Zwalczani zarówno przez sowiecki aparat terroru, jak i oprawców w mundurach Ludowego Wojska Polskiego, ginęli w więzieniach, bez prawa do godnej śmierci i pochówku. Grzebani byli  w tajemnicy w nieznanych miejscach. Nie można było o nich głośno mówić przez cały okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dlatego dziś możemy i  powinniśmy wspominać tych niezłomnych bohaterów, aby ocalić ich od zapomnienia.

W pierwszych dniach marca  uczniowie najstarszych klas naszej szkoły na lekcjach historii obejrzeli filmy i prezentacje, mające na celu uświadomienie młodzieży, kim byli i o co walczyli Żołnierze Niezłomni. Uczniowie wykonali również prezentacje multimedialne przybliżające sylwetki i dokonania wybranych bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Czwartoklasiści stworzyli  plakaty promujące Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Lekcje historii i patriotyzmu pozwoliły młodzieży poszerzyć wiedzę, ale też skłoniły do refleksji nad złożonymi i tragicznymi wydarzeniami z naszej historii.

Ewa Zalewska